ZIE
Inhoud
VOOR EEN GEDETAILLEERD OVERZICHT
 
WAARHEID911 SPECIAL

DATARECORDER (VLUCHT 77) PRODUCEERDE
DRIE AFWIJKENDE VLIEGROUTES
     

    
Nieuwe inzichten na driejarig onderzoek 
      Informatie Voice Data Recorder (CVR) onherstelbaar beschadigd
      Serienummers Flight Data Recorders niet vrijgegeven
      Datarecorder produceerde drie afwijkende vliegroutes
      Aanvliegroute in scherp contrast met gangbare officiële lezing

      Duikvlucht op Pentagon volgens gegevens FDR niet mogelijk
      Verwarrende presentatie Pilots for 911Truth
      Presentatie desinformatie een probleem
     
Onjuist gerucht over onderzoeksfout Pilots for 911Truth
      Claim Zembla (VARA) was voorbarig
      Zembla-reconstructie van aanval op Pentagon bedrog?
     
Gebrek aan betrouwbare gegevens
     
       Terug naar waarheid911/ Pentagon

Special: vluchtdatarecorder Vlucht 77, Pentagon


NIEUWE INZICHTEN NA DRIE JAAR ONDERZOEK
(27 augustus 2009)

Hiernaast een video-overzicht (81min) met bevindingen van een 3 jaar durend onderzoek door het Citizen Investigation Team (CIT) naar de toedracht van de aanval op 11 september 2001 op het Pentagon.
Materiaal dat vanaf 2006 op Waarheid911 verscheen wordt niet aangepast. De lezer krijgt hierdoor een goed inzicht in de kennisontwikkeling van afgelopen jaren, maar vooral van de consequente lijn in verklaringen waar diverse deskundigen en wetenschappers op basis van het beschikbare materiaal op uitkwamen.
De meest afwijkende hypothese onder deskundigen die de officiële lezing onderuit haalden, kwam tot op heden van onderzoeker Jim Hoffman van 911Research.com. Meer in het kort hierover elders op deze website .
    
Dit onderzoek van het CIT geniet steun van professionals uit diverse disciplines, maar er is ook kritiek, zodanig dat (wat het Pentagon betreft) sprake is van conflict binnen de 9/11 Waarheidsbeweging.
 
National Security Alert - Sensitive Information from Citizen Investigation Team on Vimeo.
Vertaling artikel OpedNews
Kritiek op studie: Journal of 9/11 Studies (pdf)
Getuigenissen nog geen hard bewijs
Tegenstrijdige informatie onderzoek Pentagon
Zie ook: Pilots for 9/11 Truth

   
Terug naar begin
TOP


Toegevoegd op 5 september 2011
"Informatie op Cockpit Voice Data Recorder (CVR) onherstelbaar beschadigd"
— Onbruikbaarheid CVR-Recorder zeer ongebruikelijk. Geen bewijs aanwezigheid kapers door stemgeluid —

FBI Directeur Robert Mueller meldde dat de datarecorder van Vlucht 77 informatie gaf over hoogte, snelheid, richting en andere zaken, maar dat de Cockpit Voice Recorder niets bruikbaars bevatte [CBSNews]. Dit betekent dat er geen stemmen van de kapers op tape staan (!), hetgeen de bewijslast van kapers in het toestel verzwakt. Ook minister van defensie Donald Rumsfeld verklaarde dat de Cockpit Voice Recorder van Vlucht 77 onherstelbaar was beschadigd. Deze apparatuur bevindt zich overigens in de staart van het toestel.

Als de Voice Recorder inderdaad onherstelbaar was beschadigd, dan zou dat in de luchtvaartgeschiedenis een unicum zijn geweest bij een digitale data-recorder van dit type. Volgens een artikel uit september 2000 in de Scientific American "A Better Black Box":

"Bijna honderduizend vluchtrecorders zijn de afgelopen vier decennia geïnstalleerd in commerciële vliegtuigen. De prijs van de laatste modellen varieert van $ 10.000 tot $ 20.000. De overlevingskans is enorm verbeterd in de afgelopen jaren, sinds de FAA de certificaat vereisten heeft verhoogd. Hoewel oudere recorders met magnetisch tape gevoelig waren voor beschadiging door hitte, zijn tot op heden geen recorders met digitale opslag bij een ongeluk verloren gegaan."

911Review: Flight 77 Black Boxes

S
erienummers Flight Data Recorders niet vrijgegeven

— 26 februari 2008
Van de vier vliegtuigen die volgens de Amerikaanse regering betrokken waren bij de aanslagen op drie lokaties, en waarvan ook de registratienummers bekend zijn, zijn geen bewijzen vrij gegeven die de betrokkenheid van deze specifieke toestellen kunnen bevestigen. Dat serienummers van officieel gevonden vluchtrecorders (Vluchten 77 en 93) niet bekend zouden zijn gemaakt, is volgens deskundigen zeer ongebruikelijk.
Deze informatie komt van een individuele onderzoeker die achterhaalde dat een verzoek van de Federal Aviation Administration (FAA) aan de National Transportation Safety Board (NTSB) om de laatst bekende serienummers van de flight data recorders, maar ook van andere componenten behorende bij de betrokken toestellen, in strijd met de wet zijn genegeerd. Het verzoek door de FAA werd gedaan met een beroep op de Freedom of Information Act (FOIA) .
Volgens onderzoekers van de NTSB komt het zelden voor dat bij een gecrasht toestel de gegevens voor identificatie niet opduiken. Wanneer dat wel gebeurt worden fabrikanten geraadpleegd van wel geïdentificeerde onderdelen om de identiteit van het gecrashte toestel alsnog aan te tonen.

   
Bron met uitgewerkt artikel: 911Blogger.com
Aircraft Parts as a Clue to their Identity: Fysics911.net


Terug naar begin
TOP


     
Datarecorder (FDR) produceerde drie afwijkende vliegroutes
Chaos na drie verschillende overheidsversies van traject Vlucht 77
Aanleiding voor verwarring rond de toedracht van Vlucht 77 is het bestaan van drie verschillende lezingen. Al deze versies zijn afkomstig van de Amerkaanse overheid, om precies te zijn, de National Transportation Safety Board (NTSB) . Op grond van de eerste publiek gemaakte versie (pdf) neemt men aan dat het vliegtuig in aanloop naar de westvleugel van het Pentagon, op Highway 27, vijf lantaarnpalen uit de grond rukte.
D
e tweede en derde versie komen eveneens van de NTSB. De drie versies zouden uiteraard aan elkaar gelijk moeten zijn. De tweede versie kreeg Pilots for 911Truth in 2006 in bezit met hulp van de Freedom of Information Act . Het betreft een animatie die volgens NTSB gebaseerd is op ruwe vluchtgegevens uit de datarecorder. De animatie verschilt echter aanzienlijk van de bekende eerdere versie waarbij de aanvliegroute 15 tot 20 graden zuidelijker ligt. Lantaarpalen en inslaggat kunnen op basis van de NTSB-animatie niet zijn geraakt (vergelijking routes, rechts ).
  NTSB-fragment van laatste manoeuvres Vlucht 77 (ca. 1min)
    
Route inslag Pentagon volgens officiele lezing
Overzicht (officieel) aanvliegtraject Vlucht 77.
De gele cijfers fixeren de lokaties waar de lantaarnpalen door Vlucht 77 van de weg moeten zijn gerukt.
Toch bevestigen twee agenten van het Pentagon, op 9/11 werkzaam bij het nabijgelegen CITGO benzinestation , los van elkaar de juistheid van de NTSB-animatie. Zonder van de animatie op de hoogte te zijn tekenden zij los van elkaar een exact gelijkende route op een luchtfoto van het gebied. Een derde getuige, werkzaam bij het CITGO-station, tekende deze route eveneens.
Ondanks de verbluffende gelijkenis tussen deze getuigenissen en de NTSB- animatie, achtte Pilots for 911Truth het materiaal onvoldoende betrouwbaar om daarmee de inhoud van de datarecorder betrouwbaar te kunnen aantonen.

TWEEDE BEROEP OP DE FREEDOM OF INFORMATION ACT
Omdat de animatie een bewerking betreft van de datamodule en fors afwijkt van de officiële eerste aanvliegroute, werd door Pilots for 911Truth opnieuw een beroep gedaan op de Freedom of Information Act. Ditmaal om het ruwe bestand, direct afkomstig van de datamodule uit de vluchtrecorder, in bezit te krijgen. Die aanvraag is opnieuw gehonoreerd. Pilots for 911Truth kreeg later van het NTSB te horen dat deze informatie nooit had mogen worden verstrekt.
  
WENDING DISCUSSIE

N
a ontcijfering van de ruwe data neemt de videopresentatie door Calum Douglas, waarmee Pilots for 911Truth de gebeurtenissen verklaart, plotseling een andere wending. Het publiek gemaakte oorspronkelijke vluchtpad (flightpath, 1ste officiële versie) blijkt na analyse van de ruwe gegevens ineens weer wel te kloppen (hoewel dit niet geldt voor de hoogte!). Toch duidt Pilots for 911Truth de uitkomst van de ruwe data met de term "flightpath changes" (veranderingen in vliegroute) . Dit is zeer verwarrend, want de verandering klopt weliswaar ten opzichte van de tweede versie over de aanvliegroute, de NTSB-animatie, maar niet ten opzichte van de officiële lezing die primair ter discussie stond.
Ter aanvulling: de ruwe bestandsinformatie werd door Pilots for Truth niet vertaald in een animatie, maar na decodering omgezet op een Microsoft Excel Sheet. Hierdoor duurde het maanden voordat uit cijfers en letters duidelijk werd wat er precies met het toestel gebeurd moet zijn.

Boeing 757

 

Pilots for 911Truth stelt dan terecht de vraag: waarom heeft NTSB de afwijking in de eigen animatie nooit naar buiten gebracht?
NTSB en FBI weigeren te reageren op vragen over het verschil tussen de NTSB-animatie en het ruwe databestand én de officiële eerste (gangbare) verklaring.

De twee (zie eerder) voor het Pentagon werkzame en getuigende agenten zouden de aanvliegroute volgens de eerste versie niet hebben kunnen zien indien het toestel de zuidelijker route werkelijk heeft afgelegd. Wanneer echter blijkt dat de aanvliegroute in de derde (ruwe data) versie eveneens over de afgebroken lantaarnpalen gaat, wordt hun verklaring een stuk lastiger te plaatsen. De afwijking die zij zagen ten opzichte van de officiële lezing, slaat dan ineens nergens meer op. Lagasse verzekert op het eind, video (op 7min), dat de lantaarnpalen noordelijker moeten zijn geknakt (zoals op de 2e NTSB-animatie) dan de bekende geknakte lantaarns. Wat natuurlijk gemakkelijk kan worden weerlegd door het beschikbare beeldmateriaal. De vraag is alleen of het vliegtuig daarvoor verantwoordelijk was en dat blijft vooralsnog een raadsel.
SGT BrooksWilliam Lagasse, Pentagon PoliceLeken de agenten (resp. Sgt. Chadwick Brooks en Sgt. William Lagasse U.S. Pentagon Police Department) eerder bijna naïef te getuigen van een onomstreden gewaande eigen ervaring, met de derde analyse van de ruwe data slaat de verwarring toch weer toe. Wanneer hun getuigenis niet door ruwe data kan worden bevestigd (maar slechts door een gemanipuleerde en onbekende 2e versie) ontstaat de vraag hoe geüniformeerde agenten van het Pentagon over een zo afwijkende lezing een uurlang een cameraploeg te woord konden staan. En dat zij zelfs een handtekening plaatsten onder een foto met daarop hun routeschets. De rol van deze getuigenissen wordt hierdoor eerder illustratief voor de hoeveelheid desinformatie rond dit beladen onderwerp dan dat het enige opheldering biedt. Welke van de drie uitdraaien blijkt juist, of is dat een verkeerde vraag wanneer alle drie de opties door dezelfde handen zijn gegaan?
   

NIEUW! Onafhankelijk onderzoek naar de aanval op het Pentagon levert overtuigende feiten op, en brede steun uit een diverse kring van deskundigen. [Bron: OpedNews.com, 27 augustus 2009]

* Lofuitingen over dit onderzoek door deskundigen *
— er is ook kritiek.




Terug naar begin
TOP

 

AANVLIEGHOOGTE IN SCHERP CONTRAST MET GANGBARE OFFICIËLE LEZING

Vergelijking tussen bestaand grondprofiel  en het berekende grondprofiel uit informatie van de vluchtrecorder

Wat in de ruwe data blijft verschillen van de gangbare officiële aanvliegroute is de vlieghoogte in relatie tot de afstand van het Pentagon. De laatst geregistreerde aanvlieghoogte op de excelsheet (de ruwe data) is in relatie tot de afstand tot het Pentagon veel te hoog om de lantaarnpalen met in het verlengde de locatie van het inslaggat, te kunnen treffen. Pilots for 911Truth paste voor het bepalen van die afstand meerdere parameters toe.
Afgezien van de hulp van bakens, zoals bijvoorbeeld op Reagan Washington National Airport nabij het Pentagon, is links een schema te zien waarbij een bestaand grondprofiel van USGS
(top) is vergeleken met een berekend profiel uit gegevens van de datarecorder. De berekening ontstaat uit verschillen tussen pressure altitude en radio altitude.
Meer uitleg in
video Calum Douglas; op tijdschaal vanaf 32:15

Door verwerkingstijd van de dataprocessor (in de blackbox) gaan tijdens de vernietiging van een vliegtuig één of twee seconden van de dataregistratie verloren. Die laatste seconden van het toestel moeten daarom worden gereconstrueert op basis van de laatst beschikbare data.

   
DUIKVLUCHT OP PENTAGON VOLGENS GEGEVENS VLUCHTRECORDER NIET MOGELIJK

Uitgaande van de gegevens is het onmogelijk om in de laatste paar seconden (van de vlucht) een zo scherpe daling in te zetten om vervolgens vlak boven de grond het toestel (12 meter hoog, 47 meter lang, ca. 90 ton) op een snelheid van ca. 530 km/h (237 m/s) gelijk te trekken.
Snel dalen en gelijktrekken gaan niet samen. Een kaper die zich zo wil opofferen maakt onbegrijpelijk complexe keuzes en volbrengt tevens een briljante manoeuvre. Een prestatie die voor de meest ervaren vliegers onmogelijk is, laat staan voor een kaper die enkele malen in Cessna's en een vluchtsimulator heeft geoefend. Deze manoeuvre zou qua krachtwerking (performance envelope ) buiten de mogelijkheden van een Boeing 757 vallen.
Deskundigen braken zich hierover bij de officieel gangbare verklaring al eindeloos het hoofd, want hoe kon een Boeing 757 bij een daling zo laag naderen zonder achter de afgebroken lantaarnpalen het grasveld te vernielen, zonder de enorme spindels voor het inslaggebied te raken en zonder na impact overal wrakstukken achter te laten? Stoelen, bagage en zelfs veiligheidsgordels zijn op de ruim duizend foto's (ook in het Pentagon) niet aangetroffen.

Verontrustende houding Amerikaanse overheid
Minstens zo verontrustend als de observaties door Pilots for 911Truth is de omstandigheid dat alle betrokken Amerikaanse overheidsdiensten weigeren om in te gaan op vragen. Het Pentagon weigert nog steeds om materiaal vrij te geven van de vele tientallen beveiligingscameras die in, op en rond het Pentagon stonden opgesteld. Met dit materiaal zou dezelfde overheid zich kunnen vrijpleiten van steeds ernstiger verdachtmakingen van steeds meer gezaghebbende critici .

VERWARRENDE PRESENTATIE PILOTS FOR 911TRUTH
De wijze waarop Pilots for 911Truth de verkregen informatie presenteert en analyseert is helaas verwarrend. De uitgebreide videopresentatie van Calum Douglas is op detail moeilijk te volgen omdat de drie verschillende vluchtversies onvoldoende van elkaar worden onderscheiden. Probleem is dat het onderscheid tussen diverse 'Vluchten 77' ook op de website onvoldoende wordt geschetst. Elke versie heeft andere consequenties voor wat zich op 11 september moet hebben afgespeeld. Wanneer deze versies niet heel duidelijk als drie conflicterende opties worden gepresenteerd ontstaat er een verwarrende beeldvorming over elk van de versies. Dat is wat nu gebeurt, ook op Amerikaanse sites. De NTSB-animatie domineert op internetsites, juist omdat deze als film kan worden afgespeeld, maar geeft als zijnde één deel van de informatie een verkeerd totaalbeeld.
Van belang is juist het benadrukken van de omstandigheid dat de Amerikaanse overheid met drie van elkaar afwijkende versies uit één datarecorder zoveel verwarring zaait.

Contact over de presentatie
B
ij mijn oproep aan Pilots for 911Truth voor meer beknopte helderheid, verwijst Robert Balsamo naar de meest overzichtelijke samenvatting, een persbericht. Maar dit persbericht is allerminst in staat om inzicht te geven in de hoofdpunten en de structuur van het onderzoek. De wezenlijke nieuwswaarde lijkt vooral neer te komen op de suggestie dat het officiële complotverhaal van de Amerikaanse overheid gespeend is van elke vorm van consistentie of betrouwbaarheid.
    
O
p vragen over verschillende claims over de hoogte van de Vlucht 77 (seconden voor de inslag) word ik door Balsamo verwezen naar een forumtekst die evenmin mijn vragen beantwoord. Hoe vaker ik de videopresentatie terugzie vanwege kleine tegenstrijdigheden, hoe groter het aantal vragen. Groot is ook de twijfel of ik de finesses wel goed begreep, want een clou valt niet te trekken. Elk denkbare verklaringsmodel wordt gefrustreerd door driedubbel tegenstrijdig feitenmateriaal afkomstig van de overheid.
    
De Amerikaanse overheid lijkt met succes elke mogelijkheid tot een logische conclusie onderuit te halen. Toch blijft het primair dezelfde overheid die alle geclaimde gebeurtenissen zelf zal moeten aantonen. Organisaties als Pilots for 9/11Truth zullen vooral dat laatste moeten benadrukken om niet het slachtoffer te worden van de chaos die ze wordt aangeboden.

Calum noemt in zijn presentatie diverse laatst gemeten waarden van de vlieghoogte van Vlucht 77. Zelfs bij de (als eerste toegestuurde) NTSB-animatie vallen meerdere cijfers die slecht kunnen worden gerelateerd. Onvoldoende is rekening gehouden met het feit dat de informatie soms zo technisch is dat over getallen en hun context gemakkelijk misverstanden kunnen ontstaan. Over de weergave van dit onderzoek op andere sites wemelt het dan ook van foute veronderstellingen.

PRESENTATIE VAN DESINFORMATIE EEN PROBLEEM
Datamodule van blackbox Vlucht 77
Bovenstaand: een fragment over de datamodule uit videopresentatie door Calum Douglas
Probleem is dat Pilots for 911Truth een logisch verhaal probeert te destilleren uit voornamelijk tegenstrijdigheid. Het opdiepen van alle informatie is een knappe en moedige prestatie. Maar laat ze dan vooral de wanorde benadrukken als een feit op zichzelf. Nu lijken ze als fatsoenlijke mensen de weg kwijt te raken in tegenstrijdige informatie die wellicht moedwillig in omloop is gebracht. Daaruit valt niets te bewijzen, behalve dat de officiële bronnen niet deugen.
Drie verschillende vluchtversies uit één geheugenmodule van één flightdatarecorder is te gek voor woorden. Kwam ongetwijfeld nooit eerder voor, zoals evenmin een moderne wolkenkrabber ooit door vuur is ingestort, behalve driemaal op 9/11. Elke versie van de datarecorder roept eigen vragen op die niet zonder speculaties beantwoord kunnen worden. De overheid weigert elk commentaar.
N
a een uitgebreid gesprek met Calum Douglas over de verwarrende feiten van de drie vluchtroutes uit één en dezelfde vluchtdatarecorder, verzekerde hij mij dit:

1) De hoogte die op de verschillende routes wordt aangegeven klopt niet met het schadetraject. De verklaring deugt dus niet.

2) Het feit van chaos moet men meer en meer zien als een conclusie op zichzelf. Het is onmogelijk om uit deze 'mist' enige logica te halen en wellicht is dat ook de bedoeling.
GERUCHT OVER FOUTIEVE WERKVERSIE VAN UITDRAAI FLIGHTDATARECORDER (FDR)
Op veel debunkersites en op forums gaat het sterke gerucht dat door Pilots for 911Truth opgevraagde informatie uit de flightdatarecorder (FDR) een foutieve werkversie betreft. Dit blijkt echter geenszins uit de (in de presentatie grondig beschreven) werkwijze van Pilots for 911Truth. Toch werken 'de pilots' dit misverstand ook zelf in de hand door in verschillende presentaties onvoldoende onderscheid te maken tussen hun eigen uitkomsten op grond van de eveneens bij NTSB opgevraagde ruwe data en de bij het NTSB eerder opgevraagde vluchtanimatie.

In eerste instantie werd door Pilots for 911Truth een door het NTSB opgestuurde animatie gebruikt die volgens NTSB gebaseerd was op de ruwe data van de datamodule uit de FDR. Maar omdat ze bij Pilots for 911 Truth een omzetting van ruwe data niet betrouwbaar genoeg achtten, werd (met wederom een beroep op de Freedom for Information Act) voor de tweede maal een verzoek ingediend bij het NTSB. Ditmaal om de ruwe onbewerkte data die rechtstreeks afkomstig was van de datamodule van de FDR. Die aanvraag is gehonoreerd. De gegevens zijn vervolgens door Pilots for 911Truth geanalyseerd. Het NTSB verklaarde achteraf tegenover Pilots for 911Truth dat het bestand (ca. 25MB) nooit had mogen worden overgedragen.

De videopresentatie waarop dit artikel grotendeels is gebaseerd:
 
Terug naar begin
TOP
 
"Flight 77 -- The Flight Data Recorder Investigation Files" by Calum Douglas

 


CLAIM ZEMBLA (VARA) WAS VOORBARIG

"Het hart van het Pentagoncomplot hebben we onderuit gehaald"

Mis niet het hierna volgende item:
    Pilots For 9/11 Truth: Zembla-reconstructie van aanval op Pentagon bedrog?



Op 10 september 2006 toonde Zembla met een vluchtsimulator en een niet al te ervaren piloot, hoe een Boeing 757 volgens de bekende vrijgegeven route laag in het Pentagon kon worden gevlogen. De piloot deed dit vervolgens nog tweemaal om zijn welslagen geen toevalstreffer te laten zijn. Ondanks de correcte constatering, tijdens de uitzending, dat gegevens uit de FDR geheim waren, meldde de commentaarstem aan de kijker: "Er ging wèl een Boeing 757 in het Pentagon! Het hart van het Pentagoncomplot hebben we onderuit gehaald". Nieuwsmedia reageerden de volgende dag uitbundig over de 'bewijzen' van Zembla.
Deze stelligheid mag - afgezien van wetenschappelijke incorrectheid - gerust misplaatst worden genoemd. Uit wetenschappelijk oogpunt: zelfs als de piloot in staat was om via de zeer omslachtige en risicovolle methode het Pentagon te raken, dan staat nog niet vast dat dit werkelijk zo gebeurd is. De mogelijkheid dat het kan is geen bewijs dat het zo is.
Door de context van tal van onopgehelderde omstandigheden (tegenstrijdige getuigenissen, geen stoelen gevonden, 64 inzittenden opgelost, geen grote wrakstukken, absurde aanvliegroute, geen videobeelden, geen raketafweer of onderschepping vanuit Andrews Air Force Base, etc.) is het trekken van harde conclusies door Zembla veel te voorbarig.

   
Dat het Pentagon wellicht niet is getroffen door Vlucht 77 is een waarschijnlijkheid op grond van analyse en beperkt beschikbare gegevens. Harde uitkomsten kunnen alleen resultaat zijn van grondig onafhankelijk onderzoek. Bij officiële verklaringen bleven grote vragen onbeantwoord.
Zembla ging met de vluchtsimulator van het Nationaal Lucht- en Ruimtevaart Laboratorium uit van de eerste gegevens die waren vrijgegeven door de Amerikaanse overheid. Maar de betrouwbaarheid van de lezing van die overheid is nu juist in het geding en de FDR-informatie was toen nog geheim!
Zembla had dat moeten uitzoeken om een evenwichtig oordeel te kunnen vellen over de juistheid van de kritiek. Hebben critici een punt? Dat was de kernvraag. Reden om elke objectiveerbare omstandigheid, of het ontbreken ervan, te laten meewegen. Zembla bleek echter niet in staat zich los te maken van de betwiste officiële uitgangspunten.
ZEMBLA TE KORT DOOR DE BOCHT

D
aags na de uitzending van Zembla werden analyses van TU-Delft gretig door de media als voldongen feit gepresenteerd. Maar zelfs volgens TU-Delft's hoofd Studium Generale, Coen Vermeeren, mochten de conclusies van dit tweeweekse zomerproject voor studenten niet 'wetenschappelijk' worden genoemd.

D
oor Zembla is gebruik gemaakt van ondeskundige bronnen die op internet hun visie verdedigen over de onjuistheid van de officiële lezing. Bij onderzoek van een zo omvattende en omstreden kwestie is het echter cruciaal om uit voor- en tegenstanders de meest deskundige bronnen te raadplegen. Dat is een journalistieke wet.
Zembla citeerde en toonde veelvuldig uit de bekende documentaire Loose Change (2nd edition) waarvan de onbetrouwbaarheid ook destijds een publiek geheim was. Iets dat later door de makers (sleep naar 6m.30s) ruiterlijk is toegegeven. Zembla is vooraf gewaarschuwd voor het onbetrouwbare en sensationele karakter van Loose Change.

 
9/11 documentaires

        
GEBREK AAN BETROUWBARE GEGEVENS

Zo konden TU-Delft en het Nationaal Lucht- en Ruimtevaart Laboratorium nog niet beschikken over FDR-analyses van onafhankelijke deskundigen en waren leerlingen die deze casus onderzochten daarom evenmin op de hoogte van de diverse hoogteposities op afwijkende versies die door de NTBS zijn verstrekt van dezelfde vluchtrecorder. Het onderzoek van TU-Delft was uitgeschreven als zomerproject en besloeg slechts twee weken. Volgens hoofddocent Coen Vermeeren, mochten de conclusies dan ook niet 'wetenschappelijk' heten, maar wel 'onderbouwd'.
gedetailleerd
Uit de ruwe dataversie (van de vluchtrecorder) kwam pas onlangs naar voren dat de route weliswaar klopt met de aanvankelijk bekendgemaakte route, maar dat de hoogte van het toestel, tot vlak voor het Pentagon, sterk afwijkt van de oorspronkelijke aanname. Belangrijker echter is de conclusie dat men na drie verschillende routeversies van het NTSB, afkomstig van dezelfde vluchtdatarecorder, mag constateren dat waarschijnlijk geen van de data betrouwbaar zijn en dat eerder sprake moet zijn van een rookgordijn. In ieder geval niet van betrouwbaar bewijs.
Het overbruggen van het hoogteverschil (op grond van de ruwe door NTSB verschafte datagegevens) zou van het vliegtuig het onmogelijke hebben geëist. Waar studenten van TU-Delft in Zembla spraken over een maximale belasting van slechts 1,5g komen berekeningen van de ruwe data van de vluchtrecorder in combinatie met positiepeilingen van het toestel uit op een maximale belasting van maar liefst 9,5g negatief en 6,3g positief. Hiervoor werd door de Pilots for 911Truth een engineering dynamic simulation program van Adams gebruikt. Volgens het schema kan geen piloot een dergelijke manoeuvre tot een goed einde brengen en ligt het buiten de fysische mogelijkheden van het toestel.


Meer over Zembla:
Waarheid911/documentaires
Uitgebreide Special over 'Zembla: Het Complot van 11 September'

   
Terug naar begin
TOP


TOEGEVOEGD OP 27 OKTOBER 2009
Pilots For 9/11 Truth: Zembla-reconstructie van aanval op Pentagon bedrog?
Zembla-reconstructie van aanval op Pentagon bedrog? Simulator niet geautoriseerd, geen Boeing 757

Bron: Dutch Pentagon Attack Recreation A Fraud? Simulator Not Certified, Not A 757
https://pilotsfor911truth.org/dutch_simulation_debunked

De organisatie Pilots For 9/11 Truth publiceerde op 20 oktober 2009 een briefwisseling tussen Rob Balsamo, oprichter van Pilots For 9/11 Truth en Frank Vos, adviseur externe communicatie bij het Nationaal Lucht- en Ruimtevaart Laboratorium (NLR) in Amsterdam. Dit naar aanleiding van de vluchtsimulatie van Vlucht 77 in het Pentagon, die het NLR voor de uitzending in opdracht van Zembla in 2006 heeft uitgevoerd.

Uit de briefwisseling blijkt met name hoezeer bij deze simulatie sprake is geweest van gemakzucht en wetenschappelijke onzorgvuldigheid. Tenminste, wanneer men deze simulatie zou aanwenden als bewijsmiddel voor enige stelling. Helaas was dit laatste het geval, want Zembla bracht de uitkomst van de simulatie met veel tamtam naar buiten, onder het credo: "Er ging wèl een Boeing 757 in het Pentagon! Het hart van het Pentagoncomplot hebben we onderuit gehaald"

Het NLR doet voornamelijk wetenschappelijk onderzoek. De uitkomst van de simulatietest is door Zembla als wetenschap gepresenteerd. Het NLR heeft in de briefwisseling met Pilots For 9/11 Truth aangegeven louter wetenschappelijke taken uit te voeren.


Lees briefwisseling en onderzoeksconclusies van Pilots For 9/11 Truth over de vluchtsimulatie van Vlucht 77 door het NLR. Volledige vertaling op deze site:
Nederlandse reconstructie van aanval op Pentagon bedrog?



Terug naar begin
TOP


Onderzoek naar de aanval op het Pentagon levert overtuigende feiten op, en brede steun uit een diverse kring van deskundigen. [Bron: OpedNews.com, 27 augustus 2009]

* Lofuitingen over dit onderzoek door deskundigen, maar ook kritiek *

 

Terug naar waarheid911/ Pentagon

meer bij deze site
911 Documentaires

911 Actualiteit & Video
911 Links (zeer uitgebreid)
911 Getuigenis William Rodriguez
EXPLOSIEVE Bewijsvoering 9/11