TERUG NAAR "WAARHEID 911"

Meer opinie op mijn weblog bij de Volkskrant

VOLKSKRANT EN TROUW SLAAN TERUG

door Frank Ho

Waarheid911.nl, zaterdag 2 september 2006

Pieter Broertjes, hoofdredacteur de Volkskrant

Je zult dezer dagen maar bij Volkskrant of Trouw als journalist werken en er over 9/11 een tegendraadse mening op na houden. Dat moet vloeken in de kerk zijn. Op vrijdag 1 september demonstreerde hoofdredacteur Pieter Broertjes van de Volkskrant, bij het programma Twee Vandaag, hoe het met de hedendaagse journalistieke ethiek gesteld is.
De massale via het internet verspreide lezing dat de aanslagen van ‘binnenuit’ kwamen doet Broertjes af als onzinnig. Waarom onzinnig? Nou ja, ‘de nieuwe media brengen helemaal niet de waarheid, dat is allemaal ongefilterde kletskoekerij. Wij hebben een journalistieke organisatie waarin we in principe de feiten checken.’

Feiten checken? Dat is nu precies wat deze kranten weigeren te doen zodra het over 9/11 gaat. Dat geeft Broertjes even later ook toe: “Het is te groot. Het is voor de wereldleiders al te groot. Zelfs voor wereldkranten als de New York Times, laat staan voor een krant als de onze.” Waarmee deze hoofdredacteur van geen enkele intentie blijk geeft om informatie op de eigen merites te zullen beoordelen.
Meegaan in de grote nieuwsstroom, aangevoerd door de grootste mediaconcerns, is kennelijk gewoon geworden in de hedendaagse journalistiek. Nooit nagedacht hoe afhankelijk daarmee de pers in feite is geworden van een zeer gering aantal informatiebronnen? En natuurlijk is er over 9/11 informatie genoeg, gesorteerd en wel, met of zonder bronvermelding en geïllustreerd met beelden en documenten.
Broertjes lijkt niet in staat om de maatschappelijke deining over dit onderwerp te zien als meer dan een vorm van naïef volksgeloof. Zijn vooringenomen standpunten maken het onmogelijk te luisteren naar de feiten en merkwaardigheden die bij miljoenen mensen wel aanleiding geven om de officiële lezing in twijfel te trekken. Hij is zeker niet de enige die de roep van de lezer negeert. De vraag dringt zich op of een krant de lezer op deze wijze nog wel serieus neemt. Broertjes: “Pak de krant er maar bij om te weten hoe het zit”.

SCHREEUWENDE KOPPEN
E
en dag na de uitzending haalt de Volkskrant keihard uit naar iedereen die er over 9/11 een afwijkende mening op na houdt. Schreeuwende koppen:
-‘Haat smeult in ‘Eurobië’
-‘Weerzinwekkend en zelfdestructief is de beschuldiging dat Amerika de grootste bedreiging is’
-‘Terugslaan lost niets op’.

In één van de (stuk voor stuk anti-complotgerichte) betogen wordt ook de echte vijand aangehaald, namelijk die in de oorlog tegen terrorisme:
“(...) In die oorlog heeft de vijand geen bommen maar demografie als machtigste wapen. De immigratiecijfers van moslims zijn onverminderd hoog, net als hun voortplantingstempo.”

In plaats dat de Volkskrant de strekking van dit ronkende offensief laat volgen door een verklarende discussie over het ontstaan van het massieve verzet tegen de officiële 9/11 lezing, wordt kritiekloos doorgemekkerd over de eigen onwrikbare uitgangspunten. Binnen de oorzakelijke chaos die zo wordt aangericht worden er fijntjes wat negatieve sentimenten over moslims bij gesleept, want die zullen de lezers vast waarderen. Maar waar is het soevereine nieuws gebleven, van de kritische en wegende journalist die zich baseert op informatie en onderzoek?

ONNAUWKEURIG EN GEEN BRONNEN
Dagblad Trouw doet, evenals het voorlaatste nummer van HP/De Tijd, een creatieve poging om de twijfels over 9/11 te weerleggen. Maar doet dit zo stellig, onnauwkeurig en weer zonder enige bronvermelding, dat indien 911-waarheidsvinders zich op dezelfde wijze van argumenten zouden bedienen, zij daarop terecht zouden worden afgerekend.
Dat ‘kwaliteitskranten’ als Trouw en de Volkskrant hiermee lijken weg te komen is omdat zij producent zijn van hun eigen nieuwsverslaggeving, terwijl 911-waarheidszoekers die kranten juist nodig hebben om dit belangrijke onderwerp op de kaart te zetten. Het aan dit nieuwsmonopolie ontleende gezag wordt misbruikt door belangrijke nieuwsfeiten en zwaarwegende informatie volstrekt buiten beschouwing te laten. Dat de enorme toename van nieuwsgaring via het internet vooral een gevolg is van deze mentaliteit is kennelijk nog niet tot op de redacties doorgedrongen. Zij wensen de toename van complottheorieën vooral toe te schrijven aan de ‘besmettelijkheid van complotvirussen’, zoals Trouw ook kopt.
Zonder journalistieke nieuwsgierigheid naar de toedracht van 9/11 en zonder bestudering van argumenten die zijn aangeleverd door mensen en organisaties die het officiële verhaal in twijfel trekken, zullen nieuwsredacties blijven volharden in hun op-gezag-aanvaarde geloof. Een geloof waarvoor de Amerikaanse regering nimmer bewijzen heeft geleverd.

 

Vorig artikel: COMPLOTDENKEN OF DE FEITEN UITDIEPEN?